Wedstrijdverslag U13 op Doorslaar

DOORSLAAR 3 - DE PINTE 3

MEDEDELING VAN HET ETISCH COMITE

JV De Pinte draagt integriteit en transparantie hoog in het vaandel, en wij dragen deze waarden consequent uit, ongeacht de mogelijke gevolgen. Wij geven grif toe dat wij niet hadden verwacht dat ons initiatief tot de huidige Operatie Propere Handen zou leiden, maar geruggensteund door de vele positieve reacties van supporters, zijn wij ervan overtuigd dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Omdat de media ondertussen het verhaal hebben overgenomen, zijn wij nu in de mogelijkheid om meer toelichting te geven bij volgende onverkwikkelijke affaire binnen onze club.

Enkele weken terug hebben wij ons genoodzaakt gezien onze wedstrijdverslaggever op non-actief te zetten. Voor alle duidelijkheid, dit heeft niets te maken met de aanslepende vendetta van Geert H. die claimt geen eindejaarsconference meer te kunnen organiseren omdat het gras van flauwe grappen en woordspelingen voor zijn voeten zou zijn weggemaaid door toedoen van de wedstrijdverslagen (aangezien wij een belangrijk deel van onze wedstrijden op kunstgras spelen, heeft de rechtbank de aanklacht over maaien onontvankelijk verklaard). Bij een routinecheck heeft het bestuur evenwel vastgesteld dat in de genoemde wedstrijdverslagen heel wat dubbele bodems aanwezig waren. Omdat het hier over een onrustwekkende ontdekking ging, hebben wij ervoor geopteerd het parket in te lichten, en tot onze diepe spijt zijn onze ergste angsten bewaarheid. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de dubbele bodems massaal gebruikt werden door elite scheidsrechters om tijdens wedstrijden en trainingen hun dure Zwitserse horloges in op te bergen. De grootste dubbele bodem bleek zo gigantisch dat hij als slaapplek fungeerde voor Mogi Bayat als hij na een nacht lang onderhandelen niet meer thuis geraakte. Wij wensen te benadrukken dat het hier om een persoonlijk initiatief ging van een individu waar de club zich ten zeerste wenst van te distantiëren – vandaar onze drastische beslissing.

Terzelfdertijd begrijpen wij evenwel dat het onthouden aan onze supporters van kristalheldere en messcherpe wedstrijdanalyses een dubbele opdoffer zou betekenen, bovenop de mentale schade die het huidige schandaal heeft teweeggebracht. Wij hebben daarom aan onze 2 raadslieden gevraagd om vanaf nu, naast het behartigen van onze juridische belangen, ook de wedstrijdverslagen voor hun rekening te nemen (en geloof ons: als ze van iets verstand hebben, dan wel hun rekening en hoeveel geld daarop te storten door cliënten). Omdat zij evenwel niet het lot willen ondergaan van confrater Jef V. die ternauwernood een aanslag op zijn leven heeft overleefd nadat de reus van een of andere bende aan zijn Tesla had zitten morrelen, geven wij hun namen onherkenbaar vervormd weer. Desondanks, een warm woord van dank aan Walter Mary en Sven Van Steenbrugge om deze additionele taak op hun toch al zwaar belaste schouders te willen nemen. Indien de omvang van de wedstrijdverslagen aan de kortere kant lijkt, gelieve dan te bedenken dat Walter & Sven factureren per letter, en nu de snoodaards van onze 1ste ploeg zondag op de valreep hebben gewonnen, beschikken we deze week over een iets beperkter budget.

Doorslaar-De Pinte 3-3; mooie doelpunten van Poliet (na subtiele baltoets Ischa voor de oprukkende linksachter Emile met perfecte voorzet), Guillaume (onder het motto “de aanhouder wint” in 3 tijden voorbij de thuisdoelman), en nog eens Poliet (een prachtige opening van Jarno naar Simen op rechts, verder naar buiten op Guillaume, en voorzet in 1 tijd prachtig binnengevolleyed). Daarnaast nog geweldige reddingen van de doelman op pogingen van Poliet en vooral een pegel met links op weg naar de kruising van Henri. Helaas bijwijlen ook wat te onzorgvuldig voetbal met te weinig oog voor het zoeken van de ruimte in balbezit, en af en toe concentratieverlies, zoals in de laatste seconde met de gelijkmaker als gevolg. Nog helaaser: het budget is op en dus stopt hier het wedstrij…                         (Dirk Poelman)