Privacyverklaring

Privacybeleid – JV De Pinte

JV De Pinte verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op privacy@jvdepinte.be.

Verwerkingsdoeleinden

JV De Pinte verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden / personeel voor leden- en personeelsbeheer

(o.a. ledenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen (kledij), facturatie, opvolgen van de betalingen).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / lidmaatschap) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De betrokkene heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met andere vennootschappen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor ledenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk.

is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene / lid heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@jvdepinte.be

Foto's

Door lid te worden van JV De Pinte, geef je toestemming dat foto's van uw kind of uzelf kunnen gebruikt worden om op de website van JV De Pinte te plaatsen.

Verder kan het ook gebeuren dat deze foto’s via JV De Pinte verspreid zullen worden naar andere media (facebook, website, etc…).

JV De Pinte verspreidt foto’s van verschillende activiteiten georganiseerd door de club (toegankelijk voor iedereen) en gebruikt daarvoor oa Facebook. Onze server bevindt zich in België en voldoet aan de GDPR-wetgeving

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).