Hou a.u.b. de kleedkamers proper!

Beste ouders, spelers, trainers, afgevaardigden,

Iedereen is het gewoon dat de kleedkamers netjes worden gemaakt door Noël. Dat kan niet altijd. Zeker niet wanneer Noël last heeft van de schouder zoals nu. Maar zelfs met Noëls hulp is het niet de bedoeling dat men alles zomaar achterlaat. Zijn taak is ook niet om te poetsen, maar men is dit zo gewoon geworden...

- Wat moet de staat van de kleedkamer zijn?

Ze moet leeg zijn, m.a.w. geen afval en aarde meer, of nog anders gezegd : klaar om te schuren. Aan de spelers vragen wij om lege flesjes of andere afval niet te laten rondslingeren, maar om deze in de vuilbakken te gooien die speciaal hiervoor zijn aangebracht op nauwelijks een paar meter van de kleedkamers. Schunnige zaken tekenen op de deur is niet grappig, en restjes van drank op de muren gooien is dat ook niet. Zorg ervoor dat je de aarde van je schoenen doet met behulp van de borstels die aan beide zijden van de spelerstunnel zijn aangebracht.

Aan de afgevaardigden en trainers vragen wij om de kleedkamers te controleren. Het is vanaf nu verplicht om één of meerdere kleedkamerverantwoordelijken onder de spelers aan te duiden (per week bijvoorbeeld). Bij jongere leeftijd is dit niet vanzelfsprekend, maar wij rekenen op ieders creativiteit om toch de kleedkamers "schuurklaar" te maken. Samen met de kinderen controleren, een spelertje die het goed doet feliciteren t.o.v. de hele groep, niemand verlaat de kleedkamer vooraleer die proper is, enzovoort.

Bij wedstrijddagen thuis dient er ook bij de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd te worden. Geen enkele ploegverantwoordelijke van een tegenstander zal er iets op tegen hebben dat men beleefd gevraagd wordt alles proper achter te laten. Wij verwachten dan ook dezelfde ingesteldheid van onze ploegen op verplaatsing.

Aan de ouders vragen we om ons hierin te helpen door de kinderen op onze vragen te wijzen.

Straffen of mogelijke gevolgen? Hopelijk geen. Feit is dat we als club kunnen bestraft worden met het aanrekenen van extra poetskosten door de gemeente. Als we een speler/speelster ostentatief de regels zien overtreden (flesje op de grond gooien, tekenen op de deuren,...), zullen wij die een taak opleggen. Dat kan het verplicht poetsen van een kleedkamer zijn of een andere opdracht.

Tenslotte wijzen ook nog even op het vreemde gebruik van de inkom. Dat niemand ogen op zijn rug heeft, is logisch, maar meerdere malen moeten we constateren dat daar afval wordt achtergelaten en er frisdrank op de muren of op de balie belandt. Ook hier is een extra duwtje van jullie allen nodig!

Maarten Haeck, voorzitter Jong & Vlug De Pinte