Amina en Steven zijn onze nieuwe club-API

Vanaf seizoen 2023-2024 is elke voetbalclub verplicht om een club-API aan te stellen. Deze AanspreekPersoon Integriteit zal er, binnen de club, mee voor zorgen dat elke speler en speelster in een veilige en inclusieve sportomgeving kan voetballen. Heb je als speler/speelster, ouder, trainer, bestuurder of andere betrokkene dus een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of racisme? Contacteer dan Amina Denhert of Steven Coppens

Beide luisteren dan naar je vraag of verhaal en verwijzen je door (wanneer nodig) of verlenen advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De API kan op basis van de ontvangen meldingen ook preventieve maatregelen voorstellen die de club veiliger maken. De API zorgt ook voor een duidelijke opvolging van incidenten.

Meer details

Wat is de functie van een API? Waarvoor is een API niet bevoegd?

Meldpunt Voetbal Vlaanderen

Een API kan dus snel hulp bieden bij problemen binnen de club, maar je kan ook nog altijd terecht op het Meldpunt van Voetbal Vlaanderen.