Volgend seizoen: dezelfde reeksen maar nieuwe kalenders

GEVOLGEN STOPZETTING COMPETITIE

(Artikel in dagblad De Gentenaar van Johan Polet)

De crisiscel van de Belgische Voetbalbond heeft beslist om het amateurvoetbal definitief stop te zetten.

Dit heeft grote gevolgen en roept veel vragen op. De belangrijkste regel is dat alle competities van het seizoen 2020-2021 worden geannuleerd. Er zijn geen sportieve stijgers of dalers. Alle clubs starten aan het seizoen 2021-2022 in dezelfde afdeling.

Het is wel mogelijk dat er teams op  vrijwillige basis in een lagere afdeling zullen aantreden en/of een fusie zullen aangaan. Zo heeft Jong Zulte (eerste provinciale) al aangekondigd om volgend seizoen in vierde provinciale van start te gaan. In dit geval zal men in eerste provinciale met 15 in plaats van 16 teams van start gaan. In die reeks zijn er drie rechtstreekse dalers. Als men met 15 start, zullen er slechts twee ploegen rechtstreeks degraderen. Het gevolg is ook dat ieder team twee vrije speeldagen zal hebben. Het is niet onmogelijk dat er in een bepaalde reeks meer dan één ploeg verdwijnt.

Er werd geopperd dat de kalender (volgorde van de wedstrijden) voor het seizoen 2021-2022 dezelfde zou zijn als dit seizoen. Dit is niet het geval. Het Provinciaal Comité zal de kalender opnieuw opmaken.

Er werd rond de modaliteiten van de aansluitingen en transfers van spelers niets gewijzigd.

Alle schorsingen waarvan de einddatum intussen overschreden is worden als afgewerkt beschouwd. De schorsingen waarvan de einddatum in de toekomst ligt blijven van kracht.

Er is geen stijger van 1B naar eerste nationale. De licentieverplichtingen voor de teams uit de tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen werden opgeschort voor dit seizoen.

De Raad van Bestuur van de KBVB heeft ook beslist om de clubs vrij te stellen van de bondsbijdragen voor leden ouder dan 12 jaar. De Voetbalbond kan wel niet tussenkomen in de lidgelden die ouders en kinderen aan hun club(s) betalen. Het is aan de clubs zelf om hiervoor een geste en/of tegemoetkoming te doen.