Open brief aan alle ouders

Sinds juli 2013 ben ik voorzitter van een mooie voetbalclub. Onderstaande is geen klaagzang. Het gaat goed met JV De Pinte, dank u. Toch vraag ik mij iets af. En dat wil ik met u delen. Het is geen reactie op één voorval, het is geen aanval op specifieke mensen, het is een open vraag na bijna vier jaar voorzitterschap.

Een sportvereniging verenigt mensen. Soms zijn woorden simpel te verklaren. De organisatie ervan is echter minder simpel. JV is bijna een KMO te noemen, maar dan wel onder de vorm van een vzw.  Elke vereniging draait rond een relatief kleine kern van mensen die volledig belangeloos of soms –karig- vergoed de vereniging draaiende houdt. Mensen die elkaar en de vereniging constant trachten te verbeteren. In hun vrije tijd. Het merendeel van de ouders, om niet te zeggen iedereen, beseft dat ook. Iedereen wiens kind bij de vereniging is aangesloten staat soms vol bewondering te kijken hoe die mensen dat toch weer doen. Als in hun ogen alles goed gaat. Op het moment dat er iets verkeerd loopt, verandert vaak het geweer van schouder. En neen, zeker niet bij iedereen.

Mensen zijn mondiger. En terecht. Wat goed is, is goed, wat beter kan, moet beter. En dat moet aangekaart worden. Er is echter een mindere evolutie. Via mail en andere middelen verdwijnt de nuance als het misgaat. “Het is niet goed, we betalen ervoor, dus los het op”, zou een typerende uitspraak kunnen zijn. Mensen moeten nu eenmaal een bedrag betalen die hun kind lid maakt van een vereniging. Dat is in onze club bij een grote groep bijvoorbeeld 325 euro. Dat moet in 1 keer betaald worden, en dat is geen klein bedrag. Iedereen moet er hard voor werken.

325 euro voor ongeveer 35 weken training en een match/tornooi. Geen 10 euro per week is dat. Inclusief wat kleding, bonnetjes, enz. Enfin, ik hoef het u niet te vertellen, daar komen we financieel niet mee toe. Als we de werkelijke kost zouden aanrekenen, dan zou iedereen natuurlijk steigeren. Het zijn net de vrijwilligers en karig betaalde trainers die ervoor zorgen dat het “maar” 325 euro is. Wij, de ouders, moeten dan ook niet langs de lijn staan en alleen vertellen wat er allemaal misloopt. Wij zijn niet op het werk. We zijn in een vereniging die in het belang van onze kinderen denkt, maar helaas niet zoveel middelen heeft. En inderdaad, waar het wel eens misloopt.

Maar dan moeten we niet alleen –zelfs goedbedoelde- kritiek geven, maar een helpende hand aanreiken. Sport voor onze kinderen is belangrijk, het is een deel van hun opvoeding. En als het dan zo belangrijk is, hoe komt het dan, dat zo weinig mensen zich engageren? Hoe komt het dat men soms de verantwoordelijkheid afschuift? Waarom stellen we ons niet de vraag wat wij zelf als ouder kunnen doen om de vereniging aangenamer te maken? Waarom gaan we als ouder ons zelf niet als deel van de oplossing gaan beschouwen? Waarom doen niet alle ouders wat hun gevraagd wordt in het belang van hun eigen kind? Denk als ouder niet dat het betalen van het lidgeld een vrijgeleide is om perfectie te eisen. Het lidgeld is een deel van het instrument om onze kinderen in de best mogelijke omstandigheden te laten sporten. Elke ouder die zich engageert om te helpen zal er in eerste instantie voor zorgen dat die organisatie nog beter wordt. In het utopische geval dat elke ouder meehelpt, is het lidgeld nooit nog een issue. Daarom zijn vrijwilligers belangrijk. Daarom zijn eetfestijnen belangrijk. Daarom is de kantineopbrengst belangrijk. Daarom zijn geëngageerde ouders belangrijk. Kritiek mag, maar het engagement is een deel van de oplossing, en nooit de kritiek op zich. Met kritiek zonder engagement bereik je enkel dat vrijwilligers moedeloos worden en afhaken. Daar schuilt het gevaar van elke vereniging: hardwerkende vrijwilligers die na de zoveelste mail of het zoveelste verwijt “salut en de kost” zeggen. Ik geloof dat dit omkeerbaar is, misschien is dat naïef, maar het vergt van ons allemaal een wijziging in ons denkpatroon: het is niet “zij”, maar “wij”, het is niet “hun” verantwoordelijkheid, maar de “onze”.  Wat zal het bij ons zijn, JV De Pinte?

Bij deze wil ik mijn respect uitdrukken voor alle ouders en alle andere vrijwilligers die onze vereniging in stand houden. Wie graag deel wil uitmaken van deze groep mensen kan mailen naar voorzitter@jvdepinte.be . Elke helpende hand, en daarom niet wekelijks, is welkom. De cel evenementen, de jeugdcel, de sponsorwerving, de administratie, we kunnen overal hulp gebruiken.

Forza JV!

Maarten Haeck